Conducerea Direcției invățământ Tineret și Sport atenționează asupra eficientizării procesului de valorificare a alocațiilor financiare destinate pentru pregătirea instituțiilor de invățământ către noul an de studii strict in conformitate cu prioritblile specifi ce fiecdrei institulii.

Managerilor instituțiilor de învățământ preșcolar, primar și secundar