16387-1.jpg

În conformitate cu Codul Educației al Republicii Moldova, Metodologia de înscriere a copiilor în clasa I, în raionul Călărași, începând cu data de 01.04.2019, a luat în forță startul de înscriere a copiilor în clasa I-i.

DÎTS Călărași, amintește părinților că este obligatorie înscrierea tuturor copiilor din districtul școlar corespunzător / circumscripție, care au împlinit vârsta de 7 ani până la începutul anului școlar.

În acest context, cu scopul de organizare corectă și transparentă a procesului de înscriere, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a stabilit orarul procesului de înscriere, DÎTS și instituțiile de învățământ din raion au elaborat planuri de acțiuni.

Organizarea ”Zilei ușilor deschise” în instituțiile de învățământ general din raion, este acțiunea directă în vederea informării părinților referitor la prevederile Codului Educației și ale Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I, cu privire la condițiile, procesul și orarul înscrierii copiilor în clasa I.

Pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 7 ani, nu au frecventat instituție de educație timpurie și părinții solicită înmatricularea în clasa I, comisia raională de școlarizare va evalua maturitatea școlară și psihosomatică a copilului în prezența unui din părinți. Aprecierea gradului de maturitate școlară se va face în raport cu standardele de învățare și dezvoltare a copiilor în vederea pregătirii lor către școală.

Înscrierea copilului în clasa I-i are loc în baza cererii părinților ori a reprezentanților legali ai acestora, la care vor fi anexate în fotocopii: buletinul de identitate al părintelui / reprezentantului legal, certificatul de naștere al copilului, fișa medicală perfectată până la data înscrierii, precum și 2 fotografii ale copilului (mărimea 3X4cm).

Procesul de înscriere se desfășoară în strictă conformitate cu orarul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în două etape succesive: prima etapă de înscriere în clasa I a copiilor din districtul școlar stabilit pentru instituția de învățământ; a doua etapă de înscriere pe locurile libere a copiilor care provin din afara districtului școlar stabilit pentru instituția de învățământ la care se aplică, precum și a copiilor din districtul școlar care din anumite motive nu s-au prezentat în prima etapă.

DÎTS Călărași aspiră ca asigurarea accesului la educație al tuturor copiilor care au împlinit vârsta de 7 ani să fie realizată cu succes.