Implementarea eficientă a educației incluzive imprimă necesitatea revizuirii modalităților de formare a cadrelor didactice. O verigă distinctă în sistemul de incluziune a copiilor cu cerinţe educative speciale (CES) este, întâi de toate, pregătirea specială a cadrelor didactice, însuşirea de către aceştia a strategiilor educaţionale, cunoaşterea particularităţilor de dezvoltare a acestor copii.

                În acest context, un obiectiv prioritar al SAP Călărași rămâne a fi fundamentarea unor noi competenţe profesionale ale cadrelor didactice prin activități de formare continuă în domeniul educației incluzive.

                Astfel, la data de 06 martie 2018, echipa SAP Călărași a organizat un atelier de lucru pentru CDS din școli cu subiectul ,,Probleme ale dezvoltării unrane: tulburări ale învățării ca proces principal de adaptare prezentat de către psihopedagogul Carp Veronica, unde au participat 24 de CDS și un seminar cu educatorii din IET, realizat de către pedagogul SAP, Pruteanu Tatiana, cu genericul ,, Abilităţi şi necesarul de susţinere a persoanelor cu TSA”, cu participarea a 21 de cadre didactice din grădinițe. Ținem să aducem mulțumiri administrației IET Doremicii, pentru găzduire acestui seminar.