5d962a0df0f09.png

Iubiți și respectați colegi!

      Ziua Profesională a Lucrătorului din Învățământ este ocazia cu care apreciem dăruirea de sine și angajamentul profesional a unui eșantion întreg de meserii și ocupații.

     Excelența sa, Pedagogul construiește viitorul acestei țări. El, pedagogul își vrea discipolul onest, comsecade, altruist, cunoscător și iubitor de patrie și se ambiționează de a cultiva aceste calități chiar și cu riscul de a nu fi înțeles până la capăt. Perseverează și speră! Iată 2 traiectorii ale cadrului didactic implicat care îl ajută să se depășească și pe sine însuși în cutezanța de a fi și de a-și purta pașii spre școală, spre grădiniță.

         Toți angajații cu funcții de predare ard pe altarul educației fără a avea pretenția de a li se recunoaște public careva merite.

Pentru rezultatele școlii și starea de bine în instituție își conjugă efortul și bibliotecarii școlari, lucrătorii medicali din instituție, contabilii, conducătorul auto și lucrătorii nedidactici.

Grație Dumneavoastră tuturor inastituția de educație devine a doua casă în care copiilor și adolescenților le cresc aripi pentru zbor. Și de noi toți depinde ca acest zbor să fie unul prodigios.

Rapoartele de bilanț, sesiunile de atestare, concursurile raionale și republicane, evaluările externe, bacalaureatul toate ne spun distinct despre calitatea corpului didactic al raionului și sânt temei pentru mândrie.

Deaceea, în prag de sărbătoare, exprim grătitudine tuturor angajaților sistemului de educație.

Vă doresc, stimați colegi, inspirație multă, sănătate de fier, succese în activitate!

Multă rezistență pentru a duce destoinic, prin timp, menirea de învățător!

Lumină, multă lumină vă doresc.

Elena Gonța, șef DÎTS