felicitare-cu-1-septembrie.jpg

Dragi elevi, părinți, profesori!

Clopoțelul bate iarăși la ușa tuturor școlilor, pentru a aduna, elevii, mari și mici.

Sălile de clasă, proaspăt reparate, manualele, noi și îngrijite, așteaptă ca ușile să se deschidă pentru torentul nestăvilit. Pedagogii, dornici să-și urmeze chemarea sufletului,, Vă așteaptă azi în pragul școlii. Să ne dea Domnul un an școlar binecuvântat tuturor!

Urmați-vă visele!

59918953_2313531745405544_1679131040762822656_n.jpg

Fiecare scop atins este un moment de fericire.

Rivarol

    Evoluție profesională:

Debutul în cariera pedagogică îl are în 1986, după absolvirea Școlii Pedagogice din or. Călărași, în s. Florițoaia Nouă, r-nul Ungheni.

Din 1993 până în prezent, activează în Şcoala Primară Călăraşi, din 2008 este și director educativ.

A absolvit Universitatea de Stat din Tiraspol, Licențiat în Științe ale Educației, specialitatea Pedagogie în învățământul primar, în anul 2009.

Vechimea în activitate profesională este de 31 de ani, iar în calitate de director educativ- 10 ani.

Între anii:

2014-2015, Participă la seminarele și atelierele de lucru ale Programului Educațional ”Pas cu Pas”, proiectul în domeniul Educației Incluzive ”Abordarea centrată pe copil - platforma de bază pentru educația incluzivă”;

2015 – 2016 – Ia parte la training-ul pentru profesori ”Consolidarea capacităților școlii întru prevenirea abandonului școlar și a consecințelor sărăciei în cazul copiilor din raionul Călărași”;

2015 – 2016 – Se implică în proiectul ”Să facem școala un mediu prietenos pentru copii, inclusiv pentru copiii romi”, Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes, Lausanne – Elveția;

2016 – Participă la formarea ”Activități psihosociale de grup pentru părinți”, Reprezentanța din Republica Moldova a Fundației Terre des hommes, Lausanne – Elveția;

2015 – Certificat de participare la Seminarul de instruire pentru cadrele didactice în domeniul egalității și nediscriminării, organizat de CRJM în or. Călărași;

2016 – Certificat de participare la cursul de instruire în domeniul prevenirii și eliminării discriminării, organizat de APE în or. Călărași;

2016 – 2017 - Participare la seminarele și atelierele de lucru la Proiectul  Programului Educaţional „Pas cu Pas”, Fundaţia LED (Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein),  ”Promovarea înțelegerii comune a calității în educație”;

21.10. - 17.11.2017 - Cursuri de formare continuă la specialitatea Management educațional, Institutul de Formare Continuă.

Date generale despre avansare în cariera pedagogică:

  • Susţinerea gradului didactic superior, 2016;
  • Susţinerea gradului didactic întâi, 2011;
  • Susţinerea gradului didactic doi, 2006.

Publicații:

  • Revista Învățătorul Modern. Bune practici. Activitate extracurriculară cu genericul ”Bunica – prietena mea bună”, decembrie, 2014;
  • Revista Învățătorul Modern. Bune practici. Activitate extracurriculară cu genericul ”Citim împreună cu familia”, februarie, 2015;
  • Revista Învățătorul Modern. Învățător și diriginte. Activitate extracurriculară cu genericul ” O după – amiază în casa mare a operei lui Ion Druță”, martie 2017.

Tema de cercetare pentru susţinerea gradului superior este: Parteneriatul școală - familie, factor hotărâtor în integrarea social a școlarului.

Organizează activităţi didactice interesante, formative, dezvoltând competenţele generale şi specifice atât elevilor, cât şi colegilor din colectiv şi din raion.  

În ultimii ani, dumneaei se implică activ, creativ, la organizarea şi desfăşurarea activităţii raionale profesionale: Ziua Lucrătorului din Învăţământ, fapt pentru care ne exprimăm înalta consideraţie.

60331982_2313532092072176_5015312081239408640_n.jpg

60227564_2313526305406088_2400818853685755904_n.jpg